Kế toán và vai trò trong doanh nghiệp

 

Tầm quan trọng của kế toán

Bạn đôi khi thấy không quan trọng và hao tốn chi phí cho kế toán nhiều, nhưng nó sẽ rất hữu ích nếu bạn muốn công ty bạn phát triển bền vững. Bạn thử tưởng tượng là bạn đang vận hành một công ty mà bạn không có bất cứ thông tin chính xác nào về tình hình tài chính của công ty mình, bạn sẽ giải quyết ra sao trong các quyết định kinh doanh, hoặc một ngày nào đó cổ đông bạn truy vấn bạn, cũng có thể là cơ quan thuế, kiểm toán chính phủ.

 

Kế toán giúp bạn làm gì?

Kế toán là cần thiết nếu bạn muốn phát triển doanh nghiệp của bạn trong tầm tay và bạn có thể đo lường và dự đoán. Có hệ thống theo dõi kinh doanh ‘tài sản, nợ phải trả, thu nhập và cho phép bạn thực hiện một cách thông minh các quyết định kinh doanh dựa trên hiệu suất kinh doanh bạn đã thực hiện được và sức khỏe tài chính hiện tại của công ty bạn. Với một hệ thống kế toán rõ ràng, tổ chức của bạn không chỉ có thể phân tích dữ liệu tài chính của công ty của bạn mà còn giúp nó phát triển và gia tăng lợi nhuận.

Kế toán cũng sẽ giúp bạn thỏa mãn khách hàng của bạn, giúp bạn biết vị trí tài chính mà công ty của bạn đang có trên mối tương quan giữa Doanh thu và Chi phí, điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì bạn cần làm trong tương lai để duy trì mức độ hài lòng của khách hàng và phát triển doanh nghiệp của bạn.

 

Các loại kế toán

Có hai loại cơ bản của kế toán: kế toán tài chính và kế toán quản trị. Kế toán tài chính chú trọng vào các thông tin được công bố cho các cổ đông, khách hàng, các chủ nợ và cơ quan quản lý. Kế toán quản trị chú trọng vào các thông tin không được chia sẻ với công chúng, chẳng hạn như tiền lương, lợi nhuận và chi phí của hàng hóa sản xuất. Mục tiêu của kế toán quản trị là để giúp các nhà quản lý thực hiện các quyết định tài chính, trong khi mục tiêu của kế toán tài chính là cung cấp thông tin tài chính quan trọng về công ty của bạn với những người bên ngoài của doanh nghiệp. Đối với hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ, từ “kế toán” là kế toán tài chính, và đối với chủ doanh nghiệp lớn hơn từ “kế toán” là kế toán quản trị.

 

Ai xử lý kế toán của công ty bạn?

Nó thực sự phụ thuộc vào kích thước của doanh nghiệp của bạn và bạn mong đợi doanh nghiệp bạn phát triển nhanh như thế nào. Những công ty đại chúng thường sẽ bổ nhiệm một Giám đốc tài chính (CFO) để xử lý tài chính của công ty. Những công ty khác thường thuê một công ty kế toán có hành nghề cung cấp dịch vụ kế toán để thực hiện công việc kế toán cho bạn. Điều quan trọng là các doanh nhân có một nắm bắt tốt về tài chính doanh nghiệp mình, đặc biệt là trong những ngày đầu mới kinh doanh. Công ty kế toán chuyên nghiệp, phần mềm kế toán tốt sẽ làm cho công việc kế toán được thực hiện tốt hơn nhiều.

 

Kế toán cũng giúp bạn theo dõi những người mắc nợ bạn những gì, những gì bạn nợ người khác, quản lý hồ sơ lương, theo dõi khoản và trả lãi, thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, duy trì ngân sách hoạt động, và có lẽ rất quan trọng với đa số doanh nhân là các dữ liệu tài chính mà bạn cần khi tính nộp thuế của công ty bạn. Trong khi kế toán cho phép bạn làm tất cả những điều tuyệt vời, nó cũng vô cùng có giá trị trong công tác kiểm soát rủi ro. Khi kế toán được thực hiện đúng, những rủi ro như gian lận được giảm thiểu đáng kể. Và nếu chính phủ kiểm toán công ty của bạn, kế toán của bạn sẽ là người bạn tốt nhất của bạn. Nói cách khác, kế toán là sự tín nhiệm của thế giới kinh doanh.

 

Nguồn: sưu tầm và tổng hợp.


logo-zalo-vector