Phần mềm kế toán

DHP Accounting 4.0

Giám sát điều hành

Giám đốc, kế toán trưởng có thể theo dõi tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi, kịp thời ra quyết định điều hành DN.

Tự động nhập liệu

Tự động nhập liệu hóa đơn mua hàng, bán hàng, nhập khẩu dữ liệu theo biểu mẫu.

Báo cáo quản trị

Lập báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp theo từng ngành nghề.

Tự động hóa báo cáo

Tự động lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các sổ sách từ số liệu tổng hợp.

Giám sát tồn kho

Nắm bắt thông tin tồn kho chi tiết theo từng nhu cầu quản trị của DN giúp tránh thất thoát, lãng phí.

Tự đánh giá sức khỏe Doanh nghiệp

Đánh giá tình hình tài chính DN tự động bằng AI.


logo-zalo-vector